Obsługa Firm

Prowadząc działalność gospodarczą lub społeczną spotkacie się Państwo niejednokrotnie z problemami prawnymi związanymi z zawiłością przepisów prawa, sprawami pracowniczymi, dłużnikami, ryzykiem związanym z podpisaniem niekorzystnych umów, zaciąganiem zobowiązań.

Bieżąca obsługa osób prawnych przez kancelarię prawną jest najlepszym rozwiązaniem zapewniającym spokój i bezpieczeństwo. Doraźne rozwiązanie problemów skutkuje niższą efektywnością podjętych działań oraz dużymi kosztami z uwagi na fakt, że firmy często przychodzą po pomoc zbyt późno, niejednokrotnie ryzykując i narażając się na konsekwencje prawne powstałych zaniedbań.

Pracujący u nas adwokat na bieżąco śledzi problemy, z jakimi stykają się osoby prowadzące działalność gospodarczą, co pozwala wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Nasza kancelaria adwokacka proponuje Państwu współpracę na jasnych i przejrzystych warunkach. Obsługujemy Klientów ze wszystkich branż gospodarki, starając się zrozumieć zarówno prawne, jak i biznesowe potrzeby zgłaszających się do nas osób. Nasze usługi świadczymy na terenie Torunia, Płocka, Sierpca i okolic.

Największym zainteresowaniem cieszy się pomoc prawna następującego rodzaju: 

 • stała, kompleksową obsługa prawna w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmująca w szczególności:

  • zaangażowanie w rozwiązywanie sporów;

  • reprezentowanie Klienta przed sądem i organami administracji publicznej;

  • prowadzenie negocjacji i mediacji;

  • opiniowanie i sporządzanie projektow pism, dokumentów i umów.

 • porady, opinie prawne, konsultacje oraz wyjaśnienia w zakresie stosowania prowadzenia bieżącej działalności,

 • opiniowanie i sporządzanie projeków umów oraz nadzorowanie prawidłowości ich wykonania;

 • zakładanie spółek, fundacji, stowarzyszeń, związków zawodowych;

 • reprezentowanie Klienta w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej oraz organami innych instytucji państwowych.