Alimenty

Roszczenia alimentacyjne należą do najczęściej formułowanych żądań przed sądami rodzinnymi. W potocznym rozumieniu „alimenty” to pieniądze jakie rodzice powinni płacić na utrzymanie swoich dzieci; w praktyce świadczenia alimentacyjne są pojęciem znacznie szerszym. Alimenty przysługują m.in. rozwiedzionemu małżonkowi, rodzicom, czy innym krewnym.

W każdym z powyższych przypadków przy ustaleniu zasadności świadczeń alimentacyjnych pod uwagę brane są możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej (czyli tej, która ma płacić) do dostarczania alimentów oraz usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej do ich pobierania.

Postępowanie sądowe jest najczęściej wybieraną drogą do uzyskania alimentów. Zachęcamy Państwa do skorzystania z pomocy doświadczonego adwokata, który nie tylko posiada szeroką wiedzę prawniczą, ale także potrafi z dystansem spojrzeć na bardzo emocjonalne sprawy rodzinne.

 

Oferujemy Państwu szeroką pomoc prawną w sprawach, których przedmiotem są alimenty, a w szczególności:

 • ustanowienie i wygaśnięcie alimentów,

 • podwyższenie i obniżenie alimentów,

 • alimenty na rozwiedzionego małżonka,

 • alimenty na dzieci małoletnie,

 • alimenty na dzieci dorosłe,

 • alimenty na rodziców,

 • a także alimenty na innych krewnych.

 

Typowe usługi w ramach spraw o alimenty :

 

 • ustalenie, w oparciu o dokumentację, potencjalnej wysokości roszczenia,

 • sporządzenie pozwu wraz z odpowiednimi wnioskami zabezpieczającymi,

 • wniesienie pozwu do właściwego sądu,

 • kompleksowe poprowadzenie całej sprawy,

 • pełną inicjatywę dowodową,

 • stawiennictwo na rozprawach,

 • opracowanie strategii prowadzenia całego postępowania oraz wsparcie na każdym etapie sprawy.