Należności

REPREZENTACJA WIERZYCIELI

Zapewniamy windykację należności w trybie pozasądowym, sądowym i egzekucyjnym. Działania Kancelarii nie ograniczają się do wysłania wezwań do zapłaty. Oferujemy przedsądowe próby odzyskania należności oraz negocjacje z dłużnikami. Skuteczność windykacji w dużym stopniu zależy od momentu, w którym przekazane nam zostanie zlecenie windykacji. Każdy dzień wahania wierzyciela oraz zwłoka w przekazaniu zlecenia windykacji zmniejsza szanse na skuteczne odzyskanie należności. W związku z powyższym sugerujemy niezwłoczne przekazywanie spraw do Naszej Kancelarii zamiast bezowocnego samodzielnego oczekiwania na zapłatę.
 

Wsparcie w procesie dochodzenia należności obejmuje między innymi:

  • określenie stanu sprawy, wskazanie możliwości i niebezpieczeństw w procesie dochodzenia wierzytelności,

  • szacowanie kosztów postępowań egzekucyjnych, sprawdzenie sytuacji prawnej dłużników,

  • prowadzenie spraw przed sądami wszystkich instancji oraz przed organami egzekucyjnymi,

  • reprezentacja wierzycieli jako pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa dłużnicze.

REPREZENTACJA DŁUŻNIKÓW

Nasza Kancelaria kieruje swoje usługi również do dłużników w postępowaniach windykacyjnych – na etapie polubownym, sądowym oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Typowe usługi obejmują między innymi:

  • udział w procesie negocjacyjnym oraz sporządzanie ugód z wierzycielami,

  • reprezentowanie w postępowaniach sądowych na wszystkich jego etapach,

  • reprezentowanie dłużników w postępowaniach egzekucyjnych.

  • udzielenie wsparcia w sprawach o przestępstwa dłużnicze.