Odszkodowania

Nasza Kancelaria podejmuje się dochodzenia i egzekwowania odszkodowań od ubezpieczycieli, a także osób prywatnych. Świadczymy pomoc zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym przed każdą instancją Sądów Polskich. Profesjonalnie i efektywnie przeprowadzimy Państwa przez wszystkie sprawy, tak byście mogli Państwo otrzymać należne środki. Specjalizujemy się w reprezentowaniu poszkodowanych; nasze doświadczenie oraz znajomość przepisów prawa w dochodzeniu różnych roszczeń pozwala wywalczyć jak największe świadczenia pieniężne od ubezpieczycieli.

Nasza Kancelaria prowadzi :

  • postępowania sądowe w sprawach odszkodowawczych z zakresu wypadków komunikacyjnych – czyli w sprawach, w których brali Państwo udział jako pieszy, rowerzysta, motocyklista, kierowca, pasażer pojazdu lub straciliście w wypadku bliską osobę, a także w sytuacji, gdy byliście pasażerem. Bez względu na rodzaj obrażeń, przysługuje pokrzywdzonym szereg świadczeń pieniężnych, które jesteśmy w stanie wyegzekwować od ubezpieczycieli;

  • postępowania sądowe w sprawach odszkodowawczych z zakresu nieszczęśliwych wypadków – czyli w sprawach, gdzie osoba stała się pokrzywdzonym w wyniku wypadku przy pracy lub innych nieszczęśliwych zdarzeniach. Nasza Kancelaria pomoże ubiegać się o zadośćuczynienie i odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu lub rozstrój zdrowia;

  • postępowania sądowe w sprawach odszkodowawczych związanych ze śmiercią osoby bliskiej – czyli w sytuacji, gdy w wyniku wypadku samochodowego śmierć poniósł członek rodziny. W takiej sytuacji macie Państwo PRAWO ubiegać się o odszkodowanie. Pomoże ono w rozwiązywaniu kwestii związanych z godnym pochowaniem osoby zmarłej oraz pozwoli rodzinie żyć na podobnym poziomie egzystencji jak przed wypadkiem. To bardzo ważne w sytuacji, gdy praca zmarłego była jedynym źródłem utrzymania.

Służymy ponadto pomocą w :

  • postępowaniach sądowych w sprawach odszkodowawczych z zakresu błędów w sztuce lekarskiej, zakażeń szpitalnych, a także w sprawach osób poszkodowanych przez działalność placówek służby zdrowia,

  • postępowaniach o uzyskanie renty, odszkodowania, a także zadośćuczynienia dla osób, które w wyniku różnego rodzaju zdarzeń doznały uszczerbku na zdrowiu.