Podział majątku

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa. Wspólność majątkowa może ustać na skutek różnych zdarzeń określonych w ustawie m. in. poprzez orzeczenie rozwodu. Zakończenie postępowania o rozwód niestety zwykle nie jest ostatnią konieczną czynnością do wykonania między małżonkami. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o podział majątku wspólnego. Kwestie związane z podziałem majątku budzą wiele emocji, a przez to można je zaliczyć do kategorii spraw w których udział profesjonalnego pełnomocnika jest wyjątkowo pożądanySpecjalizujemy się we wnikliwym przygotowaniu postępowania dowodowego oraz analizie składników majątku wspólnego. Nasza wiedza i doświadczenie pozwala na formułowanie roszczeń towarzyszących, które niejednokrotnie pozwalają zmienić pierwotnie zakładany przez przeciwnika tok sprawy. Dlatego też zachęcamy Państwa do skorzystania z usług Naszej Kancelarii podczas dzielenia dorobku swojego życia.

 

Oferujemy Państwu szeroką pomoc prawną w zakresie podziału majątku wspólnego małżonków, m.in. poprzez:

  • kompleksowe poprowadzenie całej sprawy,

  • złożenie stosownego wniosku właściwego Sądu,

  • pełną inicjatywę dowodową,

  • stawiennictwo na rozprawach,

  • opracowanie strategii prowadzenia całego postępowania oraz wsparcie na każdym etapie sprawy.

 

Służymy ponadto pomocą w:

  • ustaleniu daty początkowej i końcowej obowiązywania wspólności ustawowej małżeńskiej;

  • określeniu zakresu majątku wspólnego – poszczególnych składników majątku, ich zindywidualizowanie oraz ustalenie ich wartości;

  • ustaleniu zakresu roszczeń uzupełniających i nakładów z majątku wspólnego na majątki osobiste (odrębne) oraz z majątków osobistych (odrębnych) na majątek wspólny;

  • zebraniu koniecznych dokumentów.

 

Nasza Kancelaria posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw o podział majątku. Zachęcamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii.