Prawo cywilne

Wszelkie działania w imieniu i na rzecz Klienta są zawsze poprzedzone dogłębną analizą jego indywidualnych potrzeb, co w oparciu o wiedzę, doświadczenie i profesjonalizm gwarantuje optymalne rozwiązania oraz najwyższą jakość świadczonych usług w rozsądnej cenie. W swojej praktyce zawodowej zetknęłyśmy się z wieloma problemami dotyczącymi prawa cywilnego, które jest obecnie najbardziej złożoną gałęzią prawa.

Typowe sprawy z zakresu prawa cywilnego to :

  • sprawy ze sporów sąsiedzkich,

  • ustanawianie służebności rzeczowych i osobistych,

  • rozgraniczanie i podziały nieruchomości,

  • dochodzenia roszczeń pieniężnych o zapłatę,

  • zniesienie i ustanowienie współwłasności,

  • o zasiedzenie,

  • o zastaw, hipotekę,

  • odwołanie darowizny,

  • ustanowienie drogi koniecznej,

  • dotyczące ochrony dóbr osobistych i inne.