Prawo karne

Nasza Kancelaria prowadzi bardzo dużo spraw karnych, karno-skarbowych i karno-gospodarczych. Zajmujemy się obroną oskarżonych oraz pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 

Z chwilą kiedy postępowanie karne zostanie wszczęte przeciwko konkretnej osobie pomoc adwokata jest niezmiernie ważna już przy podjęciu pierwszej czynności przed Policją lub Prokuraturą. Każdy obywatel naszego kraju ma konstytucyjne prawo do korzystania z pomocy obrońcy. Zachęcamy do korzystania z tego prawa od samego początku postępowania, podczas składania pierwszych wyjaśnień przed Policją lub Prokuraturą.

 

Usługi Kancelarii obejmują reprezentację na każdym stadium procesu karnego: w postępowaniu przygotowawczym (prowadzonym przez Policję lub Prokuraturę), sądowym oraz wykonawczym.

 

Typowe usługi w ramach postępowania przygotowawczego (prowadzonego przez Policję lub Prokuraturę - postępowanie przedsądowe):

 • udział w czynnościach związanych z zatrzymaniem Klienta lub osoby mu bliskiej;

 • udział w czynnościach przeprowadzanych przez Policję lub Prokuraturę, obecność podczas przesłuchania;

 • opracowywanie strategii obrony;

 • zabieganie o uchylenie tymczasowego aresztowania lub zmianę na środek o charakterze wolnościowym;

 • optymalizacja działań pod kątem kartoteki karnej klienta.

 

Typowe usługi w ramach postępowania przed Sądem:

 • kompleksowe opracowanie strategii obrony pod kątem uniewinnienia Klienta lub uzyskania możliwie najłagodniejszego wymiaru kary, w tym pomoc w uzyskaniu warunkowego zawieszenia wykonywanej kary;

 • pomoc w uzyskaniu możliwie najłagodniejszej kary łącznej;

 • pomoc w uzyskaniu warunkowego umorzenia postępowania;

 • udział we wszystkich rozprawach i posiedzeniach sądowych;

 • sporządzanie pism procesowych, składanie wniosków dowodowych;

 • pomoc w pojednaniu z pokrzywdzonym;

 • indywidualne podejście do każdego klienta z uwzględnieniem Kartoteki Karnej Klienta.

 

Kancelaria sporządza ponadto apelację od wyroków Sądu I instancji i uczestniczy w postępowaniu przed Sądem II instancji.

 

Typowe usługi świadczone w postępowaniu wykonawczym (po uprawomocnieniu się wyroku):

 • pomoc w uzyskaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności;

 • pomoc w uzyskaniu odroczenia lub przerwy w karze;

 • pomoc w uzyskaniu pozwolenia na odbycie kary w ramach dozoru elektronicznego;

 • pomoc w uzyskaniu odroczenia płatności kary grzywny lub jej rozłożenia na raty.

 

Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

 

Nasza Kancelaria zajmuje się ponadto pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W jej ramach oferujemy:

 • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia;

 • sporządzenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa;

 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.

 • pomoc w uzyskaniu odszkodowania.