Prawo pracy

Umowa o pracę jest powszechnie zawieraną umową i na jej tle bardzo często dochodzi do konfliktów między pracodawcą a pracownikiem. Z uwagi na wagę wspomnianej umowy, szereg obowiązków obu stron, w razie konfliktu warto skorzystać z pomocy adwokata, który pomoże poprowadzić Państwa sprawę zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Nasza Kancelaria służy pomocą zarówno pracownikom, w sytuacji gdy pracodawca łamie ich prawa określone szczegółowo w Kodeksie Pracy, jak i pracodawcom wówczas gdy pracownik nienależycie wykonuje swoje obowiązki wynikające z umowy o pracę.

Zapewniamy doradztwo, uczestnictwo w trakcie postępowań mediacyjnych oraz reprezentację przed Sądem.

 

Usługi Kancelarii obejmują szeroką pomoc prawną m.in. w zakresie:

 • spraw o przywrócenie do pracy;

 • uzyskania odszkodowania z tytułu niesłusznego wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia;

 • uzyskania odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub chorób zawodowych;

 • ustalenia istnienia zawarcia umowy o pracę (pomimo, iż została podpisana umowa cywilnoprawna – np. zlecenie)

 • mobbingu i dyskryminacji pracownika;

 • spraw dotyczących zakazu konkurencji i konsekwencji jego naruszenia;

 • sprostowania świadectwa pracy;

 • spraw o zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, za nadgodziny, odpraw, zapłaty zaległego wynagrodzenia;

 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, regulaminów itp.

   

Prowadzimy wiele spraw spornych z ZUS-em o emerytury i renty oraz świadczeń związanych z macierzyństwem.

 

  Specjalizujemy się ponadto w zakładaniu związków zawodowych, pomagamy w negocjowaniu układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi.

   

   

  Zachęcamy firmy zatrudniające pracowników oraz związki zawodowe do zawarcia z Naszą Kancelarią umowy stałej obsługi prawnej. W jej ramach zapewniamy:

  • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy i innych,

  • doradztwo;

  • udział w negocjacjach i mediacjach;

  • reprezentację przed Sądami, urzędami, organami administracji;

  • sporządzanie pism w imieniu Klienta w celu wyegzekwowania należnych mu praw;

  • opcjonalnie porady prawne dla pracowników (członków związku zawodowego).