Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa to instytucja uplasowana w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, o ile małżonkowie nie spisali tzw.„intercyzy”-umowy majątkowej. Rozważanie przez jednego z małżonków lub oboje z nich „rozwiązania” wspólności majątkowej może mieć miejsce w kilku sytuacjach. Jeśli małżonkowie są zgodni co do tej kwestii mogą udać się do notariusza, gdzie w drodze umowy zgodnie „podpiszą” rozdzielność majątkową. Jeśli jednak jeden z małżonków nie wyraża zgody na ustanowienie rozdzielności, koniecznym staję się wystąpienie do sądu i tu fachowa pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest nieodzowna. Z taką sprawą może wystąpić małżonek, który czuje się zagrożony zachowaniem współmałżonka – trwonieniem przez niego wspólnego majątku, zaciąganiem licznych zobowiązań, nieprzyczynianiem się do powstawania majątku wspólnego.

Nasza Kancelaria wytłumaczy Państwu, jakie korzyści wiążą się dla małżonków z chwilą ustanowienia rozdzielności majątkowej i jakie są tego konsekwencje rzeczywiste i prawne. Udzielimy państwu wyczerpującej porady, kiedy i dlaczego ustanowić rozdzielność majątkową (także z datą wsteczną), co się dzieje z długami wspólnymi, tymi zaciąganymi przez małżonka, czy też jednego z nich. Służymy także szeroką radą i fachowym wsparciem w sytuacjach, gdy z pozwem do sądu o rozdzielność majątkową wystąpi Państwa wierzyciel.

Kwestie finansowe każdej rodziny, poczucie bezpieczeństwa małżonków i ich dzieci są sprawami szczególnie ważnymi i niezwykle wrażliwymi, dlatego zapraszamy Państwa do Naszej Kancelarii, gdzie znajdziecie fachową wiedzę prawniczą w zakresie ustanowienia rozdzielności majątkowej.