Rozwód

Uzyskanie rozwodu jest możliwe, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. To znaczy, jeżeli wszystkie więzy między nimi zostały zerwane: duchowe, fizyczne i gospodarcze. 
Sprawa o rozwód może mieć daleko idące konsekwencje. Tego procesu w żadnym razie nie powinno się lekceważyć. Warto, aby nad Państwa interesem czuwała osoba zajmująca się na co dzień tego typu sprawami, szczególnie wtedy, kiedy druga strona skorzysta z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego).

Postępowanie o rozwód niesie ze sobą dodatkowo spory ładunek emocji. Na sali sądowej obecny będzie tylko Sąd oraz przeciwnik (być może ze swoim pełnomocnikiem). Pomimo stresu, trzeba będzie zachować spokój i obronić swoje twierdzenia. Warto mieć w tej sytuacji obok siebie kogoś, kto udzieli Państwu potrzebnego wsparcia. Nie tylko prawnego, ale też psychicznego i zwiększy poczucie bezpieczeństwa.

Adwokaci z Naszej Kancelarii mają wiedzę, które instrumenty procesowe wykorzystać, aby jak najlepiej zabezpieczyć Państwa interesy. Ma to istotne znaczenie, ponieważ procesy sądowe stają się coraz bardziej sformalizowane. Warto zatem zlecić sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi, który dopilnuje, aby wszystkie wnioski zostały złożone we właściwej formie i we właściwym do tego czasie.

Usługi Kancelarii w ramach sprawy o rozwód obejmują szeroką pomoc prawną m.in. w zakresie:

  • kompleksowego poprowadzenia całej sprawy,

  • złożenia pozwu do właściwego Sądu,

  • pełnej inicjatywy dowodowej,

  • stawiennictwa na rozprawach,

  • opracowania strategii prowadzenia całego postępowania oraz wsparcie na każdym etapie sprawy.