Separacja

W sytuacji, gdy jedno z małżonków faktycznie chce się rozstać, ale nie jest psychicznie gotowe na przechodzenie procedury związanej z orzeczeniem rozwodu, rozwiązanie może stanowić wystąpienie o orzeczenie separacji. Separacja jest również doskonałym rozwiązaniem dla tych wszystkich, którzy wprawdzie są zdecydowani na definitywne zakończenie związku, ale z przyczyn religijnych bądź rodzinnych nie mogą lub nie chcą przeprowadzać rozwodu. Uzyskać separację jest łatwiej niż rozwód, bowiem do jej otrzymania konieczne jest udowodnienie tylko jednej przesłanki, tj. zupełnego rozkładu pożycia między małżonkami.

Nasza Kancelaria zajmuje się separacjami na każdym etapie sprawy. W ramach usług oferujemy :

  • sporządzenie i złożenie pozwu we właściwym sądzie wraz z załącznikami oraz opłatą;

  • informowanie Klienta o stanie sprawy, terminach posiedzeń;

  • sporządzanie koniecznych pism procesowych w toku sprawy, w tym odpowiedzi na pisma strony przeciwnej;

  • uczestnictwo i zastępstwo procesowe na rozprawach;

  • składanie wniosków o doręczenie odpisów protokołów posiedzeń, orzeczeń sądowych.

 

Powierzając Naszej Kancelarii prowadzenie swojej sprawy o rozwód bądź separację możecie Państwo liczyć na wsparcie, zrozumienie i opiekę od pierwszego spotkania do ostatecznego zakończenia postępowania. Przeprowadzimy postępowanie kompleksowo, od początku do końca tak, że w tych trudnych chwilach w Państwa życiu, nie trzeba było koncentrować się na formalnościach, pilnowaniu terminów sądowych i zastanawianiu się czy wszystkiego się dopilnowało.

 Zlecając Naszej Kancelarii swoją sprawę macie Państwo pewność, że osoba, której udzielacie pełnomocnictwa rzeczywiście jest tą, z którą będziecie mieć stały kontakt w toku całego postępowania