Sprawy nieletnich

Dobro i przyszłość małoletniego dziecka jest priorytetem dla wszystkich rodziców. Jeśli zatem Państwa syn lub córka mają stanąć przed obliczem sądu opiekuńczego, rodzice winni uczynić wszystko, aby zminimalizować łączący się z tym stres oraz odpowiedzialność. Małoletnie dzieci, którym zarzuca się przejawy demoralizacji lub popełnienie czynu karalnego, nazywa się w postępowaniu ich dotyczącym – nieletnimi. Odpowiedzialność nieletnich obejmuje przejawy demoralizacji – do 18 roku życia, zaś czyny karalne dotyczą nieletnich między 13 a 17 rokiem życia. Odpowiedzialność i stosowanie środków wychowawczych może ciągnąć się aż do osiągnięcia przez nieletnich 21 roku życia. W niektórych przypadkach dzieci mogą odpowiadać tak jak dorośli i trafić przed sąd karny. Zachęcamy Państwa do skorzystania z usług Naszej Kancelarii już we wczesnej fazie procesu, albowiem poczynione w postępowaniu wyjaśniającym ustalenia mają znaczenie dla dalszego biegu sprawy.

Oferujemy fachową pomoc prawną na każdym etapie postępowania, zarówno w postępowaniu wyjaśniającym – tak na policji, jak i w sądzie dla nieletnich lub karnym oraz na etapie postępowania apelacyjnego.