Umowy

Kancelaria dysponuje bogatym doświadczeniem w przygotowywaniu projektów umów, regulaminów wewnętrznych oraz statutów, jak i w weryfikowaniu przygotowanych już projektów, czy też dostosowywaniu ich do konkretnych potrzeb. Ocenie umowy towarzyszy określenie stopnia ewentualnego ryzyka występującego po stronie Klienta. Oferujemy również precyzyjnie przygotowane pod względem merytorycznym i prawnym statuty i regulaminy stowarzyszeń, związków zawodowych, fundacji oraz innych podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji poszczególnych organów.

 

Specjalizujemy się również w tworzeniu regulaminów, związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Coraz częściej klienci oczekują możliwości złożenia zamówienia przez internet, nawet jeśli podstawowe usługi są świadczone w sposób „stacjonarny”. W takim przypadku niezbędne jest opublikowanie na stronie regulaminu usług, który będzie precyzyjnie określać, jakie są prawa i obowiązki obu stron umowy zawieranej przez internet, a także wypełniać pewne obowiązki informacyjne względem kontrahenta. Profesjonalnie przygotowany regulamin będzie odpowiednio zabezpieczać Państwa interesy.
 

Propozycja usług Naszej Kancelarii dotyczy wszelkich umów, zarówno cywilnych, jak i z zakresu prawa pracy - przeznaczonych zarówno dla klientów indywidualnych lub małych i średnich przedsiębiorców, jak i dla dużych podmiotów. Oprócz przygotowania i weryfikacji umów Kancelaria proponuje również swoje usługi w zakresie negocjacji z kontrahentami – zarówno tych poprzedzających zawarcie umowy, jak i mających na celu polubowne załatwienie sporu powstałego na gruncie stosowania umowy.  

 

Kancelaria oferuje usługi w zakresie przygotowania umów:

  • spółki cywilnej,

  • spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością,

  • sprzedaży,

  • zlecenia,

  • o dzieło,

  • użyczenia,

  • darowizny,

  • pożyczki,

  • dzierżawy,

  • najmu oraz inne.