Władza rodzicielska

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, zaś dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską aż do uzyskania pełnoletności. Z władzy rodzicielskiej płynie obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz wychowywania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw, powinna więc być ona wykonywana tak jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.

Sprawy związane z potomstwem wymagają szybkiej reakcji, gdyż to, na ile sprawnie i polubownie uda się rozwiązać wszystkie kwestie prawne, może wywrzeć istotny wpływ na rozwój dzieci. Nasza Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby sprawy sądowe dotyczące władzy rodzicielskiej przebiegały sprawnie i w jak najmniejszym stopniu obciążały ich psychikę.

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi:

  • w gromadzeniu dokumentacji i środków dowodowych, niezbędnych do prowadzenia postępowania,

  • sporządzenia wniosków, w tym roszczeń zabezpieczających,

  • złożenia wniosku do właściwego sądu wraz z załącznikami oraz należną opłatą;

  • uczestnictwo w rozprawach,

  • monitorowanie prawidłowości wykonania orzeczeń, proponowanie środków procesowych (w razie konieczności) w celu egzekwowania prawomocnych orzeczeń.