Zakres usług

Kancelaria Adwokacka w Toruniu

 

Celem naszej kancelarii jest udzielenie pomocy klientom, którzy jej potrzebują. Do zakresu naszych zadań należą sprawy rozwodowe, nieletnich, odszkodowania, separacja, ale także pomagamy w sprawach dotyczących umów, podziału majątku, czy przekazania władzy rodzicielskiej.

Przed podjęciem każdej sprawy spotykamy się z klientem w celu bliższego zapoznania się z daną sytuacją. Tylko w ten sposób możemy uzyskać odpowiednią ilość informacji, za pomocą której jesteśmy w stanie określić sytuacje klienta.

Nasze usługi w zakresie separacji, odszkodowań, umów, alimentów, spadków i wszystkich innych działań świadczymy od początku do końca. Zajmujemy się również reprezentowaniem naszych Klientów przed sądem, a także prowadzeniem negocjacji.

Do naszych usług należy również opiniowanie i sporządzanie projektów pism oraz umów. Udzielamy również porad prawnych podczas konsultacji, a także możemy pomóc przy zakładaniu różnego rodzaju spółek, fundacji oraz związków zawodowych i stowarzyszeń.

Świadczona przez nas pomoc prawna dotyczy klientów działających we wszystkich branżach gospodarczych, a także osób prywatnych.