O naS

Adwokat Toruń

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, występowaniu przed Sądami i urzędami, sporządzaniu opinii prawnych oraz opracowywaniu projektów aktów prawnych.

Zgodnie z tym wzorcem nasze kancelarie postawiły sobie za cel rzetelnie pomagać w każdej potrzebie prawnej.

 

Nasze ambicje, upór w dążeniu do celu, umiejętność w nawiązywaniu relacji interpersonalnych oraz miłe usposobienie gwarantuje każdemu Klientowi:

 • fachową i rzeczową pomoc prawną
 • kompetentne i wyczerpujące pisma procesowe
 • satysfakcję w prowadzonej sprawie.

Naszym Atutem jest brak rutyny oraz dążenie do dogłębnego i najbardziej korzystnego dla Klienta rozwiązania problemu. 

W ramach naszych usług oferujemy między innymi:

 

 • porady prawne;
 • sporządzanie pism procesowych (pozwy, apelacje od postanowień i wyroków, wezwania do zapłaty itd.)
 • zastępstwo procesowe przed Sądami, organami administracji publicznej, na Policji i w Prokuraturze
 • reprezentacja w sprawie o rozwód, podział majątku i alimenty na dowolnym etapie postępowania

Prowadząc działalność gospodarczą lub społeczną spotkacie się Państwo niejednokrotnie z problemami prawnymi związanymi z zawiłością przepisów prawa, sprawami pracowniczymi, dłużnikami, ryzykiem związanym z podpisaniem niekorzystnych umów, zaciąganiem zobowiązań.

Bieżąca obsługa osób prawnych przez kancelarię prawną jest najlepszym rozwiązaniem zapewniającym spokój i bezpieczeństwo. Doraźne rozwiązanie problemów skutkuje niższą efektywnością podjętych działań oraz dużymi kosztami z uwagi na fakt, że firmy często przychodzą po pomoc zbyt późno, niejednokrotnie ryzykując i narażając się na konsekwencje prawne powstałych zaniedbań.

Na bieżąco śledzimy problemy, z jakimi stykają się osoby prowadzące działalność gospodarczą, co pozwala wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Nasza kancelaria adwokacka proponuje Państwu współpracę na jasnych i przejrzystych warunkach. Obsługujemy Klientów ze wszystkich branż gospodarki, starając się zrozumieć zarówno prawne, jak i biznesowe potrzeby zgłaszających się do nas osób. Nasze usługi świadczymy na terenie Torunia, Płocka, Sierpca i okolic.

Największym zainteresowaniem cieszy się pomoc prawna następującego rodzaju: 

 • stała, kompleksową obsługa prawna w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmująca w szczególności:

  • zaangażowanie w rozwiązywanie sporów;

  • reprezentowanie Klienta przed sądem i organami administracji publicznej;

  • prowadzenie negocjacji i mediacji;

  • opiniowanie i sporządzanie projektów pism, dokumentów i umów.

 • porady, opinie prawne, konsultacje oraz wyjaśnienia w zakresie stosowania prowadzenia bieżącej działalności,

 • opiniowanie i sporządzanie projektów umów oraz nadzorowanie prawidłowości ich wykonania;

 • zakładanie spółek, fundacji, stowarzyszeń, związków zawodowych;

 • reprezentowanie Klienta w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej oraz organami innych instytucji państwowych.

godziny pracy

Spotkania na miejscu tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Z uwagi na toczące się sprawy możemy przebywać na rozprawie sądowej lub przeprowadzać czynności z dala od siedziby kancelarii.